TOBIKO CALIFORNIA

{{recipe.nb_likes}}

4

Start session to save
this recipe in your books.

0

Edit date:  Thursday, 21 Mar. 2019

sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko


COMMENTS