TOBIKO CALIFORNIA

{{recipe.nb_likes}}

4

Start session to save
this recipe in your books.

0

Edit date:  Tuesday, 13 Nov. 2018

sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko
sushi calofornia claro tiago tobiko


COMMENTS